HR Minggu Biasa XXXIV,TUHAN YESUS KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM, 21 November 2021

HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM

Bacaan I – Dan.7:13-14

Kekuasaan-Nya kekal adanya.”

Aku, Daniel, melihat dalam penglihatan waktu malam: Tampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan-gemawan. Ia menghadap Dia Yang Lanjut Usianya, dan diantar ke hadapan-Nya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja, Dan segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepada-Nya. Kekuasaan-Nya kekal adanya, dan kerajaan-Nya takkan binasa.

Demikianlah Sabda Tuhan                                                                                                                                

U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN

Refren : Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggang-Nya.

  • Sungguh, telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah! Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada.
  • Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu behiaskan kekudusan, ya Tuhan, sepanjang masa.

Bacaan II – Why. 1:5-8

Ia yang berkuasa atas raja-raja di bumi telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah

Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darah-Nya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamnya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, Amin! “Aku adalah Alfa dan Omega,” firman Tuhan Allah, “yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, Yang Mahakuasa”

Demikianlah Sabda Tuhan       

U. Syukur kepada Allah

Bait Pengantar Injil   PS. No.955

Bacaan Injil – Yoh. 18:33b-37

Seperti yang kaukatakan, Aku adalah raja.”

Ketika Yesus dihadapkan kepengadilan bertanyalah Pilatus kepada-Nya, “Apakah Engkau raja orang Yahudi?” Jawab Yesus, ”Apakah engkau katakan hal itu dan hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang Aku?” Kata Pilatus, ”Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan Engkau kepadaku; apakah yang telah Engkau perbuat? Jawab Yesus,” Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini! Jika Kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku telah melawan, supaya Aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, Kerajaan-Ku bukan dari sini.” Lalu kata Pilatus kepada-Nya, ”Jadi Engkau adalah raja?” jawab Yesus, ”Engkau mengatakan bahwa Aku adalah raja! Untuk itulah Aku lahir, dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia ini, supaya Aku bersaksi tentang kebenaran; setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku.”

Demikianlah Injil Tuhan       

U. Terpujilah Kristus.