Skip to content

Seksi Kerasulan Awam

Kerawam mempunyai tugas untuk menggiatkan kaum awam untuk mewujudkan iman dalam bidang sosial kemasyarakatan dan politik, dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, sesuai dengan perutusan yang diterima dalam sakramen pembaptisan dan penguatan.
Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Sie Kerawam Paroki Santo Agustinus, antara lain: pemberian pembekalan kepada umat Katolik yang menjadi tokoh-tokoh dalam masyarakat, seminar pendidikan politik, seminar kerukunan beragama dan sosialisasi kerawam kepada umat secara rutin.